B&W Deurne akkoord!

Het college van B&W van de gemeente Deurne heeft gisteren (14 juni 2016) de ‘anterieure exploitatieovereenkomst’ goedgekeurd. Dank aan de ambtenaren en bestuur van de gemeente Deurne voor de geweldige samenwerking, waardoor dit mogelijk geworden is!

Dat betekent, dat wij nu officieel overeenstemming hebben met de gemeente over het realiseren van vier woningen in Huize De Vliert en dat we daarvoor nu de ‘omgevingsvergunning’ krijgen. We kunnen daardoor op korte termijn ook starten met de vergunningplichtige werkzaamheden (tot nog toe zijn alleen werkzaamheden uitgevoerd waarvoor de vergunning niet nodig was, zoals het slopen van systeemplafonds e.d. – zie foto) en hopen nog steeds eind november 2016 de verbouwing gereed te hebben.

toekomstige woonkamer woning 2

woonkamer woning 2 (Rob en Rianne) vóór…

15018 2016 - woning 2 woonkamer

… en ná verbouwing.

kap wordt zichtbaar

Nu de sloop van de systeemplafonds op de verdieping gestart is, wordt ook de kapconstructie zichtbaar. Duidelijk zijn ook de gaten te zien waar de ventilatiekappen van de school gezeten hebben. De voormalige meisjesschool werd bij de bouw in 1906 voorzien van een ingenieus ventilatiesysteem: ‘Frisse scholen’ concept avant-la-lettre!