voormalige schoolentree wordt voordeur

voormalige schooldeur

Nu alle overbodige beplanting verwijderd is, wordt goed zichtbaar hoe onzorgvuldig in het verleden de oude schooldeuren zijn dichtgemetseld. Hier komt binnenkort de voordeur van één van de woningen; de ‘bouwsporen’ zullen deels zichtbaar blijven, per slot van rekening is ook dit een onderdeel van de historie van het pand…